Zlaté časy ve Zlaté lyře… kdysi dávno, Sun

Lady be good ve Večení kavárně Souterrain